गावचा सरपंच

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

गावचा सरपंच कसा असावा ?

सरपंचाची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून करायची की थेट गावातील मतदारांतून हा प्रश्न निवड प्रक्रियेपुरता असू शकतो. मात्र, कोणत्याही प्रकारे निवड झालेला

Read More