घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर ग्राहकांचे अधिकार

RTIमाहिती अधिकारवृत्त विशेष

घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर ग्राहकांचे अधिकार

एलपीजी ग्राहकाला त्याचे अधिकार मिळत नसतील तर ग्राहकाने गॅस एजन्सी विरोधात तक्रार करायला पाहिजे. आपण या लेखात घरगुती एलपीजी गॅस

Read More