जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर व संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज योजना

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागवृत्त विशेष

महात्मा बसवेश्वर व संत काशिबा गुरव महामंडळ कार्यान्वित गरजूंना योजनेचा लाभ घेण्याचे महामंडळाचे आवाहन !

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ व संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक

Read More