जागतिक ग्राहक हक्क दिन

सरकारी कामेग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयवृत्त विशेष

15 मार्च 2023 रोजी, जागतिक ग्राहक हक्क दिन ! – World Consumer Rights Day

ग्राहक व्यवहार विभाग बुधवार, 15 मार्च 2023 रोजी जागतिक ग्राहक हक्क दिन, 2023 साजरा करणार आहे. यासंदर्भात, ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी

Read More