डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

घरगुती वीज जोडणी सुरु – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना

अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

Read More