तलाठ्यांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज

RTIमाहिती अधिकारवृत्त विशेषसरकारी कामे

तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमन १९६६ कलम २६६ नियम पुस्तिका खंड चार भाग एक मध्ये तलाठ्यांची कर्तव्ये आणि कार्यपद्धती शासनाने आखून

Read More