दहावी बारावी 17 नंबर फॉर्म

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहानगरपालिकासरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

दहावी बारावी 17 नंबर फॉर्म भरण्यासाठी मुदतवाढ (10th-12th Online Registration of Form No. 17)

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेसाठी

Read More