नमो शेतकरी योजना

कृषी योजनावृत्त विशेष

नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश व लाभासाठी ई-केवायसी प्रमाणिकरण आवश्यक असून त्याअनुषंगाने

Read More