नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविणेबाबत शासन निर्णय जारी

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांचे कामकाज कार्यक्षम व निर्विवाद पध्दतीने हाताळण्यासाठी गुणवत्तापूर्ण सेवक वर्गाची पारदर्शक, निष्पक्ष व विश्वासार्ह भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी

Read More