पतीऐवजी अपत्येही निवृत्तीवेतन वारसदार

मंत्रिमंडळ निर्णयवृत्त विशेषसरकारी कामे

पतीऐवजी अपत्येही निवृत्तीवेतन वारसदार

सीसीएस (निवृत्तीवेतन) नियम 2021 मधील 50 व्या नियमाच्या उपनियम(8) आणि उपनियम (9) मधील तरतुदींनुसार, सरकारी कर्मचारी अथवा निवृत्तीवेतनधारक याच्या मृत्युनंतर

Read More