पावसाळ्यातील आपत्ती

वृत्त विशेष

पावसाळ्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी काय करावे?

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्याकडून नागरी/शहरी पूर आपत्ती प्रसंगी पूर्वतयारी व प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना

Read More