पीएम किसान संमेलन

कृषी योजनाजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

पीएम किसान सन्मान संमेलन – PM Kisan Samman Sammelan 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी, नवी दिल्लीत, मेला ग्राऊंड, आयएआरआय, पुसा इथे “पीएम किसान सन्मान संमेलन-2022’ चे उद्घाटन

Read More