प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण मेळा

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदनोकरी भरती

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण मेळा भारतातील १९७ जिल्ह्यांमध्ये आयोजित केला जाणार – Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela

25 राज्यांमधील 197 जिल्ह्यांमध्ये या मेळ्याचे आयोजन केले जाणार आहे. मेळ्यात सहभागी होण्यासाठी तसेच तरुणांना प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी

Read More