प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

PMSBY ही एक अपघात विमा योजना आहे, जी अपघाती मृत्यूमुळे अपंगत्व प्रदान करते. हे एका वर्षाचे कव्हर असेल, दरवर्षी नूतनीकरण

Read More