बँक आपल्या दारी

सरकारी योजनाग्राम विकास विभागवृत्त विशेष

‘उमेद’च्या माध्यमातून बँक आपल्या दारी – Bank Aplya Dari !

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) माध्यमातून बँक आपल्या दारी येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये  एक बँक प्रतिनिधी (बी.सी.) सखी  निवडण्यात

Read More