मनरेगा मजुरांच्या मजुरीत वाढ

वृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

मनरेगा मजुरांच्या मजुरीत वाढ २०२४ !

मनरेगा – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना केंद्र सरकारने मनरेगाच्या मजुरीच्या दरात 3 ते 10

Read More