मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

आता प्रत्येक जिल्ह्यात होणार ‘पुस्तकांचे गाव’ – Pustakanche Gaav

थंड हवेचे ठिकाण आणि स्ट्रॉबेरी मिळण्याचे ठिकाण या सोबतच आता भिलारची ओळख पुस्तकांचे गाव म्हणून तयार झाली आहे. भिलार प्रमाणेच

Read More