माविम

वृत्त विशेष

महिलांच्या विकासाचा महामार्ग – ‘माविम’

महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी, त्यांना सक्षम करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ग्रामीण महिलांचे संघटन,

Read More