मेंढपाळांना पशुधन विमा योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

मेंढपाळांना पशुधन विमा योजना – Livestock Insurance Scheme for Shepherds

मेंढपाळांचा मेंढी चराईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार आहे तसेच मेंढपाळांना पशुधनविमा योजना सुरू करणे. तसेच या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक

Read More