राष्ट्रीय वयोश्री योजना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी योजना

राष्ट्रीय वयोश्री योजना – Rashtriya Vayoshri Yojana

राष्ट्रीय वायोश्री योजना ही बीपीएल श्रेणीतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शारीरिक मदत आणि सहाय्यक-जिवंत उपकरणे प्रदान करण्याची योजना आहे. ही एक केंद्रीय

Read More