रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

आदिवासी विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

आदिवासी विभागांतर्गत रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

आदिवासी विकास विभागास सन २०१२-१३ ते २०१७-१८ या वर्षासाठी एक लाख कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करून देण्यात आले होते.

Read More