विधवा प्रथा बंद

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी शासन परिपत्रक

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी

Read More