विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी भरती – Special Assistant Public Prosecutor Recruitment

अहमदनगर जिल्हयातील न्यायदंडाधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) यांचे न्यायालयातील फौजदारी विभागाचे विशिष्ट खटल्यांचे कामांसाठी २३ विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी

Read More