शासकीय व अनुदानित माध्यामिक शाळेत सुलभरितीने प्रवेश

वृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

इयत्ता ९ वी व १० वी च्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित माध्यामिक शाळेत सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देणेबाबतचा नवीन शासन निर्णय

इयत्ता ९ वी व १० वी च्या विद्यार्थ्यांना शासकीय व अनुदानित माध्यामिक शाळेत सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देणेबाबतचा नवीन शासन निर्णय

Read More