सागरी मत्स्यव्यवसाय

उद्योगनीतीवृत्त विशेष

नौकानयन, सागरी डिझेल इंजिन देखभाल व परिचालन प्रशिक्षणासाठी इच्छुक मच्छिमारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन !

मत्स्यव्यवसायाचा विकास आणि विस्तार होण्याच्या दृष्टीकोनातून, मत्स्यव्यवसायातील इच्छुक प्रशिक्षणार्थींना सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन हे सहा

Read More