सारथी

वृत्त विशेषसरकारी योजनास्पर्धा परीक्षा

विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देणारी ‘सारथी’! Chhatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institute (SARTHI)

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी 2018 मध्ये छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

शेतकरी उत्पादक कंपनी सभासदासाठी सारथी संस्थेमार्फत क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाचे आयोजन !

शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक, सभासद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी सारथी संस्थेमार्फत लक्षित गटातील (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी) यांच्यासाठी

Read More