स्वयंसहाय्यता गट आणि पशुधन

वृत्त विशेष

स्वयंसहाय्यता गट आणि पशुधन यांचे कार्य

एका ठरावीक ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांचा स्वयंचलित आणि अराजकीय समूह; जो समान मुद्द्यांच्या आधारे त्यांचा वैयक्तिक, सामाजिक व आर्थिक विकास साध्य

Read More