स्वयम् योजना

वृत्त विशेषसरकारी योजना

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ‘स्वयम्’ योजना – Pandit Deendayal Upadhyay Swayam Scheme

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता राज्यात एकूण ४९५ वसतीगृहे मंजूर असून त्यांची एकूण प्रवेश क्षमता ६१ हजार

Read More