५० हजार सानुग्रह

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

कोरोनाने निधन झालेल्यांच्या वारसांना मिळणार ५० हजार सानुग्रह मदत; शासन निर्णय जारी

मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे रिट याचिका ( सिव्हील ) क्र.५३९/ २०२१ आणि क्र. ५५४/२०२१ मध्ये दि. ३०.६.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार कोव्हिड

Read More