11thadmission

वृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु – २०२२-२३ – 11th online admission process started – 2022-23

२०२२-२३ मध्ये राज्यातील मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) तसेच पुणे, पिंपरी – चिचवड, नाशिक, अमरावती, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रांतील इ. ११ वी

Read More