14th and 15th Finance Commissions

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेषसरकारी कामे

14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक जारी

14 व्या आणि 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक दिनांक १० जून २०२१ रोजी जारी

Read More