15 व्या केंद्रिय वित्त आयोग

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेषसरकारी कामे

आता 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना निधीचे वितरण ICICI बँकेत होणार !

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी रु.१२९२.१०

Read More