hscresult

स्पर्धा परीक्षावृत्त विशेष

बारावीचा निकाल आज ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी 4 वाजता ऑनलाईन जाहीर होणार (HSC Result 2021)

सुधारित मूल्यमापन कार्यपध्दतीनुसार उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ( इ .१२ वी ) परीक्षा सन २०२१ चा निकाल व विविध तपशील जाहीर

Read More