India Post Office Mini Payments Bank

उद्योगनीतीवृत्त विशेष

इंडिया पोस्ट ऑफिस मिनी पेमेंट्स बँक (ग्राहक सेवा केंद्र – CSP-BC Point) सुरु करण्यासाठी असा करा अर्ज

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक हा भारतीय पोस्टचा एक विशेष विभाग आहे जो भारत सरकारच्या संप्रेषण मंत्रालयाअंतर्गत पोस्ट विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

Read More