Maharashtra Excise Department Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात जवान आणि वाहन चालक भरती – Maharashtra State Excise department Recruitment

विभागातील जवान व जवान-नि-वाहनचालक पदांसाठी संबंधित सेवाप्रवेश नियम दि. ०१.०१.१९९३ मध्ये शारिरीक पात्रतेचे निकष विहीत करण्यात आले आहेत. साहजिकच पदभरती

Read More