Mahasharad

वृत्त विशेषसरकारी योजना

दिव्यांग व्यक्तींच्या मदतीसाठी आता महा-शरद पोर्टल सुरु – Mahasharad Portal

दिव्यांग व्यक्तींना जीवन जगणे सुलभ व्हावे व त्यांना सुगम्यता प्राप्त व्हावी यासाठी विविध सहायक उपकरणाची आवश्यकता असते. या उपकरणामुळे ते

Read More