Supply of Goat Units to Women SHGs

आदिवासी विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेष

महिला बचत गटांना शेळी युनिट पुरवठा योजना

आदिवासी बांधवांची उपजीविका पावसावर आधारित शेती असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते. शेतीबरोबरच शेतीशी निगडीत

Read More