Tribal

वृत्त विशेषजिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी योजना

पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना – Pandit Dindayal Upadhyay Swayam Yojana

प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना राबविण्यात येत आहे.

Read More