अतिवृष्टी नुकसान भरपाई

महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीसाठी 10 जिल्ह्यांना वाढीव अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input

Read More
वृत्त विशेष

अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाची ११ हजार ५०० कोटींची मदत जाहीर

राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून

Read More