अळिंबी

उद्योगनीतीकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत “अळिंबी/मशरूम उत्पादन प्रकल्प योजना”

मशरूम हे खाण्यात वापरले जाते आणि खाध्यपदार्थांचा महत्वाचा भाग आहेत. मशरूम अनेक प्रकारचे असून त्यांची विविधता आणि वापर करण्याचे उपयोग

Read More