आदिवासी

नांदेड जिल्हा योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण

आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र किनवट या प्रशिक्षण केंद्रात येत्या 1 ऑगस्ट 2022 पासून

Read More