नांदेड जिल्हा योजना

नांदेड जिल्हा योजना Nanded District scheme

नांदेड जिल्हा योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

मध केंद्र योजनेअंतर्गत अर्ज सुरु – नांदेड जिल्हा

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित झालेली आहे. यासाठी पात्र व्यक्ती /

Read More
नांदेड जिल्हा योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण

आदिवासी उमेदवारांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र किनवट या प्रशिक्षण केंद्रात येत्या 1 ऑगस्ट 2022 पासून

Read More
नांदेड जिल्हा योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाच्या अनुदान, बिजभांडवल योजनेसाठी कर्जप्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. नांदेड जिल्हा कार्यालयास सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 20 लाभार्थी

Read More