आधार संच

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

आधार सेंटर अर्ज सुरू; आवश्यक कागदपत्रे, निकष व अर्जाचा नमुना (परभणी जिल्हा)

सद्यस्थितीत शासकीय कामासाठी, बँकेच्या कामासाठी प्रत्येक नागरीकांकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. आधार कार्डमध्ये नावाची दुरुस्ती, जन्मतारखेत बदल यासारख्या दुरुस्ती

Read More
वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामे

आधार सेंटर अर्ज सुरू; आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता व अटी-शर्ती (कोल्हापूर जिल्हा)

शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरु करणेसाठी अर्ज करणेबाबत महाराष्ट्र शासन माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग यांच्याकडील

Read More