आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

वृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागसरकारी योजना

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे – R.T.E. 25% Online Admission Process (Year:- 2022 – 2023) Documents Required for Admission

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया (वर्ष:- २०२२ – २०२३) साधारण २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होती. मात्र, सरकारी लाभांच्या योजनांसाठी

Read More