कन्यादान योजना

आदिवासी विकास विभागवृत्त विशेष

अनुसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

आदिवासी समाजातील लग्नसमारंभामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि काही अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत सामुहिक विवाह

Read More
जिल्हा परिषदमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

कन्यादान योजना – Kanyadan Yojana

लग्न समारंभाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी आणि विवाह सोहळ्यातील अनुचित प्रथांना आळा घालण्यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन

Read More