काजू फळपिक विकास योजना

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

काजू फळपिक विकास योजना – Cashew Scheme

काजू फळपिकाच्या लागवडीपासून प्रक्रिया व विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वकष विकासाचे एक निश्चित धोरण तयार करण्यासाठी

Read More