कुसुम सोलर पंपाची सुधारित किंमत व लाभार्थी हिस्सा २०२२ – Revised Price and beneficiary share of Kusum Solar Pump

महाकृषि ऊर्जा अभियान–प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत 1,00,000 सौर पंपांची योजना सुरु झाली आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून पुरवठादार कंपन्या व नवीन दर

Read more

कुसुम सोलर पंपाची सुधारित किंमत व लाभार्थी हिस्सा – Revised Price and beneficiary share of Kusum Solar Pump

कुसुम महाकृषि ऊर्जा अभियान प्रधानमंत्री योजना महाकृषि ऊर्जा अभियान प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत आपण केलेले अर्जानुसार लाभार्थी हिस्सा प्राप्त आहे. परंतु

Read more