कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

कोकणातील काजू उत्पादकांसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज; राज्य शासनाकडून व्याज दर सवलत योजना

कोकणाच्या शाश्वत विकासासाठी कोकणात मत्स्यव्यवसाय, फळबाग, दुग्धव्यवसायासह पर्यटन वाढीसाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. त्याचबरोबर कोकणातील काजू उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी

Read More