गाव नमुना १ (जमिनींची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1

गाव नमुना एक हा महसुली लेख्यांचे आरंभ स्थान आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम १०२ अन्वये जमाबंदी लागू केल्याबरोबर

Read more