गाव नमुना ४

तलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

गाव नमुना ४ (संकीर्ण जमीन महसुलाची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती

गाव नमुना ४ या रकान्यात, गावातील पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या संकीर्ण महसुलाच्या हिशोबाची नोंद असते. पाच किंवा अधिक

Read More